Produkter

MENU

Magnetiske separatorer

Separatorer til flydende materialer med manuel rengøring

Den magnetiske separator anvendes til at opfange magnetiske metalpartikler fra strømmen af flydende materialer. Den er forsynet med meget kraftige permanente magneter, og der er ingen risiko for, at metalpartiklerne vil blive revet med strømmen. Ved rengøringen er det ikke nødvendigt at fjerne magnetkernerne fra de rustfri umagnetiske hylstre. På den måde undgås, at de forurenes eller beskadiges.

Separatorer til flydende materialer med automatisk rengøring

Den magnetiske separator anvendes til at opfange magnetiske metalpartikler fra strømmen af flydende materialer. Den er forsynet med meget kraftige permanente magneter, og der er ingen risiko for, at metalpartiklerne vil blive revet med strømmen. Rengøringen sker helt automatisk, og separatoren er således fuldstændig betjeningsfri. Højest mulig separationskvalitet!

Separatorer til tørre materialer med manuel rengøring

Den magnetiske separator kan anvendes til at opfange magnetiske metalpartikler fra tørre, løse materialer. Den er forsynet med meget kraftige permanente magneter med indhold af ædle jordarter, der har flere gange højere magnetisk induktion (magnetkraft) end ferritmagneter. Den magnetiske separator består primært af magnetiske udtræksriste. Den magnetiske induktion kan nå op på 14.000 G!

Separatorer til tørre materialer med automatisk rengøring

Den magnetiske separator kan anvendes til at opfange magnetiske metalpartikler fra tørre løse materialer. Rengøringen sker helt automatisk, og separatoren er således fuldstændig betjeningsfri. Højest mulig separationskvalitet!

Magnetiske rotationsseparatorer

Rotationsseparator er beregnet til separation af urenheder fra dårligt tilgængelige blandinger med værre hældeegenskaber og af materiale med større korn. Komponent med magnetrør er sæt på en aksel drevet af elektromotoren. I løbet af separation omdrejer magnetrør jævnt. Det er muligt at ændre rotationshastighed ifølge type og mængde af separeret materiale.

Magnetiske pladeseparatorer

Pladeseparatorer er beregnede til at fjerne metalpartikler fra let gennemtrængelige materialer med tendens til klumpdannelse og med større korn, som ikke ville falde igennem de magnetiske riste ved jævn strøm. Normalt forsynes de med ferritmagneter. Fordelen er en justerbar ragerskærm, der jævnt regulerer materialets bevægelse og sender det direkte mod magnetpladerne. Findes også i automatisk udgave!

Magnetiske teststænger

De magnetiske teststænger anvendes til at finde ud af, om noget materiale indeholder magnetiske metalpartikler. De er forsynet med meget kraftige NdFeB- neodymmagneter. Metalpartiklerne fjernes ved at trække i plasthåndtaget, hvorefter de magnetiske partikler falder af.

Magnetisk plade over transportbånd

Magnetplade over for transportbåndet tjener til separation af en lille mængde af metal magneturenheder fra løse blandinger transporteret på transportbåndet. For at bevare den fulde funktion skal pladen rengøres hver dag.

Magnetiske metalseparatorer over transportbånd

Magnetseparator tjener til separation af grove metal magneturenheder fra løst gennemtrængelige blandinger transporteret på transportbåndet. Produceres både med manuel og automatisk rensning.

Magnetiske trommer

Magnetisk tromle er beregnet for separering af metal, magnetiske urenheder fra løse blandinger (farvemetaller, plastik granulat, affaldsblandinger, kul). Fordel ved magnetisk tromle er, at den ikke er en del af transportbåndet, så dens anvendelse er universal.

Bærende magnetiske tromler

Bærende magnetisk tromle er beregnet til separation af metalliske magneturenheder af løse klæbende blandinger transporteret på transportbåndet. Fordelen med bærende magnettromle er dobbelt luftning af det separerede materiale.

Magnetiske cylindre

Magnetisk cylinder er beregnet for separering af metal, magnetiske dele af løse blandinger. Magnetisk cylinder kan erstatte transportbåndets nuværende ende cylinder. Det er passende at anvende den der, hvor der skal beskyttes følgende anlæg imod beskadigelse af metalpartikler.

Magnetstænger

Magnetstænger er forsynede med meget kraftige NdFeB-magneter. Beskyttelsesrørets meget tynde væg sikrer, at magnetkraften på overfladen af magnetrøret er mellem 6 300 og 8 900 G! Ved hjælp af disse magnetstænger kan du selv bygge en magnetisk separator efter eget ønske.

Magneter til påfyldningstragter på sprøjtestøbemaskiner

Magneter til påfyldningstragter på sprøjtestøbemaskiner kan primært anvendes i plastindustrien, hvis der benyttes plastikpiller eller knust materiale. Magneten kan opfange meget fine metalstøvpartikler. Nem rengøring!

Magnetiske separatorer til umagnetiske metaller

Denne separator tilhører en ny generation magnetiske separatorer. Den gør det muligt også at skille umagnetiske metaller fra magnetiske metaller og andre partikler uden indhold af metal.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram